Erasmus pályázataink

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 4 nyertes Erasmus + KA219 pályázatban vesz részt partnerországként a 2017/2018-as tanévtől kezdődően.

A Magical Dream:

Animal Assisted Therapy for Disabled Students

Future Green Generation

A projekt legfontosabb célkitűzése a diákok környezettudatos magatartásának alakítása olyan tevékenységeken keresztül, melyek tervezése és megvalósítása kreatív-és kooperatív csoportmunkát igényel iskolai és iskolák közötti szinten is.

Eurotour

Engage Explore Evolve

“A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.”

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola 4 nyertes Erasmus + KA219 pályázatban vesz részt partnerországként a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. A projektekben az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél. Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

Az Erasmus+ program támogatja a tanítás és a tanulás minőségének javítását, mely iskolánk kiemelt céljai közt szerepel minden oktatási szinten. A pályázatok lehetőséget nyújtanak pedagógusaink számára arra, hogy fejlesszék a szakmai készségeiket és európai partnerekkel dolgozzanak együtt.

Mind a 4 pályázat része a jó példák megosztása és az innovatív módszerek kipróbálása, valamint az iskolán kívüli szereplőkkel való együttműködés erősítése.

A Magical Dream

Animal Assisted Therapy for Disabled Students 2017-2019

Eurotour

Engage Explore Evolve
2017-2020

“A projektet az Európai Bizottság támogatta.
A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.” 

Nyertes Erasmus+ KA1 pályázat a Szent Imre Katolikus Általános Iskola Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskolában (2017-1-HU01-KA101-035799)

Iskolánk 2 tanára vett részt Erasmus + mobilitási projektben az Európai Unió támogatásával 2017. augusztus 25-30-ig.

A Tempus Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk címe: „Maths’n’Moves”

Nyertes kollégák: Csépányné Ipacs Katalin és Sajbán Zsuzsanna

A kurzus helyszíne: Olde Vechte Foundation, Ommen, Hollandia

A projektben résztvevő tanárok folyamatosan képzik magukat, fontosnak tartják a szakmai-módszertani megújulást. Pályázatukba olyan elveket/gondolatokat foglaltak, amelyek egyeznek iskolánk törekvéseivel, azaz hogy diákjainknak korszerű ismereteket közvetítsünk, új módszerekkel fejlesszük és motiváljuk őket.

A Maths ‘n’ Moves kurzus a testmozgást, mint a hatékony és motiváló tanítás eszközét mutatta be a résztvevőknek, melyek minden tantárgyba beépíthetőek, továbbfejleszthetőek.

A módszer kiegészíti és élvezetesebbé teszi a hagyományos tantermi környezet könyveit és feladatait, a tanítást vonzóvá, szórakoztatóvá, hatékonnyá és élményszerűvé teszi mind a tanárok, mind pedig a diákok számára.

A Maths ‘n’ Moves kurzus alatt kollégáink olyan konkrét testmozgásos tevékenységeket, módszereket és eszközöket gyakoroltak és tanultak meg, amelyeket azonnal fel tudnak használni az osztályban. A mozgással, tevékenykedtetéssel való tanításnak már hagyománya van iskolánkban, hiszen az angol nyelv oktatása erre épül, kiegészülve a dráma eszközeivel.

A mobilitások alkalmával az iskolánkat képviselő 2  tanár mind saját, mind hazai tapasztalatait nemzetközi kontextusba helyezi; megismerkedik más európai jó gyakorlatokkal, s azok eredményeit, tapasztalatait iskolánkban megosztja.

A kiutazó tanárok visszatérésük után igyekeznek majd megszerzett tapasztalataik segítségével iskolánk életében módszertani változásokat generálni, valamint az intézmény falain túlmutató szakmai tapasztalatcseréket indítani más hazai és külföldi oktatási intézmények között.

Gratulálunk tanáraink sikeres pályázatához, s az abban foglaltak megvalósításához sok erőt és kitartást kívánok nekik!

 Valkó Viktor igazgató

Tekintsék meg a pályázat közös honlapját