Iskolánk energetikai felújítása!

Kedvezményezett: Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola

Projekt címe: Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola energetikai felújítása

Támogatás összege: 92,19 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00022

Projekt bemutatása

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

A hamarosan kezdődő fejlesztéssel az intézmény Eger, Klapka György utca 7/A. szám alatt található Tornaterme fog megújulni. Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az épület HH (Gyenge) energetikai besorolással rendelkezik, így szükségessé vált felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése. A hamarosan megkezdődő beruházás során a külső homlokzat és a padlásfödém hőszigetelést kap, az elöregedett, energetikai normáknak nem megfelelő külső ajtók és ablakok fokozott légzárású, napjaink energetikai előírásait teljesítő nyílászárókra lesznek cserélve. Megvalósul az épület fűtési rendszerének is korszerűsítése, valamint napelemes rendszer telepítésével biztosítja az Iskola a megkövetelt megújuló energiaforrások használatát. A fejlesztést követően BB (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) minősítésű épület áll majd az intézmény rendelkezésére, mely a fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel járul hozzá a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez. A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó gyermekek, tanárok és az itt dolgozók lesznek, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújul az épület. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a városkép, valamint Eger lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű tornaterem épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a város népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.